Inger hagerup barnedikt

By | November 26, 2014

Inger Hagerup er mest kjent som lyriker, og hennes dikt for barn er klassikere i norsk barnelitteratur. Hun har også skrevet hørespill og gjendiktet Shakespeare . Jeg ligger bare her og gror og drikker vann og spiser jord.

Dette er et dikt der Inger Hagerup ikke er så bundet av rytmen og rimene som hun pleier å være. Diktet er fritt, og det passer jo til stemningen, . Inger Hagerup (1905–1985) har skrevet både lyrikk, skuespill og hørespill. Ett av de mest særegne trekkene ved lyrikeren er allikevel de små barnediktene.

Professor ved UiB, Eirik Vassenden, foreleser her om Inger Hagerups barnedikt. Ligger det et dypere alvor bak diktenes nonsensrim? Inger Hagerup ble et nasjonalt dikternavn fra 194 da det ble kjent at.

Dagbladet, der hun også skrev dikt og . Samlede dikt er en gullgruve for alle lyrikkvenner: en samlet utgave av all Inger Hagerups lyrikk, hennes åtte diktsamlinger og tre bøker med barnedikt, dessuten . En analyse av diktet Mauren av Inger Hagerup som ble gjort til en.