Infinitiv

By | June 30, 2015

Infinitiv er en grammatisk utgangsform av verb. Infinitiv er en del av latinsk grammatik og betyr ubestemt (infinitus). På norsk er infinitiv markert med å, det såkalte . Infinitiv er den grammatiske utgangsforma av verb.

Infinitiv er ein del av latinsk grammatikk og tyder ubestemt (infinitus). Vi tek ofte utgangspunkt i infinitivet når vi . Hvordan bruker vi infinitiv på norsk? Infinitiv er grunnformen av verbet, og forteller bare hva som skjer, ikke når noe skjer. Derfor kan du aldri bruke infinitiv alene . Fra latin infinitivus- ubestemt. Infinitiv er alene ingen tidsbøyning av verbet.

Infinitiv kan stå sammen med andre verb og danne tider av verbet:. Det er viktig å bruke riktige former av verb på norsk for å bli forstått riktig. På den første samlingen jobbet vi med verb i infinitiv, presens og . Infinitivsmerket brukes aldri til annet enn å markere en infinitiv og faller ikke inn under noen av de vanlige ordklassene. Det er også svært begrenset hva som .

Infinitte (ubøyde) former av verbet er infinitiv, presens partisipp og perfektum partisipp. Les mer om presenssystemet og preteritumssystemet.