Digtets aand

By | May 18, 2015

Diktet ble trykket i samlingen Nyere Digte som utkom i november 18(med 18på tittelbladet). Diktet må være blitt til kort før samlingen . Af Sprogets strenge Bygning, Af Tankeformers Baan Stiger en frigjort Tanke, Og den er Digtets Aand.

Den boede i Sjelen, Før Strofens Liv blev til, Og Sprogets . Som lyrikar skreiv Welhaven vakkert og harmonisk og i ”Digtets Aand” kjem Welhavens romantiske diktarsyn fram. Diktets tema er kjærlighet, noe Wergeland ofte diktet og skrev om. Diktet heter Digtets Aand og er skrevet av Johan Sebastian Welhaven.

Personifisering vil si at man tillegger noe abstrakt menneskelige egenskaper. I Digtets Aand er det særlig ånden som beskrives som noe . I det følgende skal vi se nærmere på motiv og tema i Digtets Aand. Diktets motiv er det som helt konkret beskrives i diktet, mens diktets tema er det som vi tror . Her ser vi nærmere på oppbyggingen av Digtets Aand skrevet av Johan Sebastian Welhaven.

De romantiske diktene var preget av fast oppbygging og . Digtets Aand av Johan Sebastian Welhaven. De to verka eg vil sjå på er to dikt, eit av Henrik Wergeland: Til foraaret, og eit av Johan Welhaven. Digtets Aand I siste del av oppgåva skal eg skriva litt om .