Demografisk overgang

By | September 26, 2012

Den langsiktige befolkningsutviklingen i et land kalles for demografisk overgang. Det vil si at landet går fra høye til lave fødsels- og dødsrater. Den demografiske overgangsmodellen er en modell som brukes for å. Samfunn › Samfunnsfag › DemografiBufretLignende1.

Demografisk overgang, (eng. demographic transition), overgang innen befolkningslæren, for eksempel overgangen fra en fase med både høy . Den demografiske overgangsmodellen er delt inn i fire faser: 1. Både fødsels- og dødsrater er høye, og befolkningsveksten er derfor lav. Likevel er det en kjensgjerning at den demografiske overgangen fra . Den demografiske overgangen er en modell som viser hvordan fødselsraten og. Utviklingen beskrev de som demografiske overganger fra en periode til en annen.

Utviklingen i et land gikk gjennom flere faser. Denne utviklingen kalles for den demografiske overgangen. Industri land har gjennomgått denne utviklingen og er i det som kalles fase 4. Den langsiktige befolkningsutviklingen i et land kan beskrives med begrepet demografisk overgang. Med dette menes overgangen fra høye til lave døds- og .