Barns utvikling lek og læring

By | September 15, 2014

Hvorfor er leken viktig for barn og hva betyr leken for barns utvikling? De lærer også å ta initiativ selv, finne på historier og aktiviteter, og å . I dette kunnskapsområdet får studentene kjennskap til teorier og forskning om barns utvikling, læring og danning. Lek er et sentralt tema, og studentene får blant . Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018.

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring bygger i hovedsak på faget pedagogikk . Kunnskapsområdet omfatter barns utvikling, lek og læring i et samfunn preget av mangfol endring og kompleksitet.

Kunnskapsområdet skal gi forståelse og . Kunnskapsområdet omfatter sentrale barnehagepedagogiske temaer som barns utvikling, lek, læring, danning og omsorg i et samfunn preget . Leken er også med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse problemer, og barnet lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og . Leken er barns hovedaktivitet og danner grunnlaget for deres sosialisering, utvikling, læring og danning.