Ytre krefter og landformer

Forvitring er en betegnelse på at berggrunnen brytes ned og smuldrer opp på stedet. Mekanisk forvitring kalles det når fysiske . Norge; drøfte årsakene til naturkatastrofer i verden og hva for .

Geografi test om ytre krefter, isbreer osv. Stort sammendrag fra kapittelet om ytre prosesser og landformer. Forvitring kan foregå ved at ulike fysiske krefter virker på berget, sånn at det .

Sammendrag fra kapittel (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel (Ytre krefter og landformer) fra geografiboka cappelen. Landformer En landform er et avgrenset område på jordoverflata med karekteristisk utforming. Læringsmål Kunne forklare hvordan de ytre kreftene forvitring og erosjon virker . Mens unge landformer er dannet ved elveerosjon fra tertiærtiden og . Hva mener vi med gamle og unge landformer?

Forklar kort årsaken(e) til at de unge landformene har blitt dannet.