Vik fengsel

By | March 26, 2012

Vik fengsel ligg i Vik kommune og er ei eining med høgt og lågare sikkerhetsnivå. Fengselet har ein ordinær kapasitet på plassar, der er med høgt . Kontaktinformasjon for Vik fengsel Vik I Sogn, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer.

Sogndal vidaregåande skule har det overordna ansvaret for undervisninga i Vik fengsel. Undervisninga går føre seg i lyse og trivelege rom i Servicebygget som . ENKEL SIKRKING: I Vik fengsel er det bare et enkelt nettinggjerde som forhindrer de innsatte i å ta seg ut i frihet. Dette er det eneste fengselet i Sogn og Fjordane, og har vært i drift siden 1864. Kriminalomsorgens presentasjon av Vik fengsel . Mindre fengsler bør erstattes av større enheter, mener regjeringen. Ansatte og innsatte i Vik fengsel er uenige.

Stortingsfleirtalet vil gje pengar til utbygging av Vik fengsel. Stortinget seier til regjeringa at dei skal byggje. NEDRIG STRAFF: Me blir forferda over offentleg pisking i Saudi-Arabia, men nesten tilsvarande metodar blei nytta ved Vik fengsel for 100–150 . LETT Å KOMME SEG UT: Dagens rømning er den siste i en lang rekke med fluktforsøk fra Vik fengsel.

Her ser vi det gamle fengslet fra nybygget. Vik fengsel blei teke i bruk i 18og har vore i kontinuerleg drift sidan.

Vik fengsel er det einaste i Sogn og Fjordane, og det tek òg imot dømde frå Hordaland.