Vett og uvett

Stubber fra Troms og Nordland er en bok av Einar Kristoffer Aas (1901–1981) og Peter W. OBS: LIGGER UTE I NRK NORDLAND FYLKESLEKSIKON! Boken Vett og uvett og nordnorsk humor; 8.

Intervju med skuespiller Lars Andreas Larssen; 9. Dramatisering En psykoanalyse av Zapffe; 10. Her har forfatterne samlet humoristiske fortellinger fra Troms og Nordland. Lærer og skolestyreformann Ole Heide Aas fra Lofoten, er kilden til mange av historiene i Vett og uvett.

Han fortalte selv historiene med stor innlevelse. Ingen bok har i moderne tid betydd så mye for nordnorsk humor og nordnorsk språkglede som Vett og Uvett, første gang utgitt i 1942. Et sted på loftet ligger en gul T-skorte. På den står det URO – et liv på kanten.

Men jeg levde aldri et liv på kanten. Vett og Uvett er ei bok med humoristiske fortellinger fra Nord-Norge, skrevet av Einar Kristoffer Aas og Peter Wessel Zapffe, og illustrert av .