Velferdsforskjeller

By | March 2, 2010

Sosialkunnskap – Velferd Ulikhet Grunnleggende behov for alle borgere. Ordet kapital blir mest brukt i forbindelse med økonomi. Men kulturell kapital, hva betyr det? Test deg selv på sentrale begreper i kapitlet om velferdsforskjeller.

Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene; reflektere over uttrykket det gode . Vi fikk i oppgave i sosialkunnskap og definere begrepet velfer snakke om velferdsforskjeller i Norge, og konsekvenser av disse, samt at vi skulle definere. Oppgaven inneholder en drøfting av velferdsforskjeller blant unge i Norge med fokus på velferdsforskjellene mellom unge som fullfører videregående utdanning, . Det handler spesielt om velferdssituasjonen til innvandrere og funksjonshemmede. Gruppa mi har jobbet med et prosjekt om velferdsforskjeller, og før jeg begynte med dette hadde jeg ingen anelse om hva velferd er.

Ganske enkelt at noen personer har det bedre . Forskerne bak en ny undersøkelse mener det aldri har vært så store sosiale forskjeller på skolene i Norge.