Uenighetsfellesskap

Ethvert demokrati er et uenighetsfellesskap. I denne boken utforsker forfatteren ideen om uenighetsfellesskap, og diskuterer konsekvensene. Universitetsforlaget, 201sider.

Et demokrati er ikke et sett med . Arbeidet for fremtidens Norge er ikke en kamp for å bevare felles verdier. Nei, nordmenn er – og vil alltid være – uenige om verdier. Uenighet kan i denne boken både handle om reell uenighet, som holdning til EU, og om ulike preferanser, som det å foretrekke å bo i byen heller enn på landet.

Tankevirus: Norge er ikke et verdifellesskap, det er et . This review article takes Lars Laird Iversen’s Uenighetsfellesskap: Blikk på demokratisk samhandling (2014) as its starting point. The focus of the article is on the . Lars Laird Iversen: Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling 2014.

Landet er sannsynligvis også verdens største uenighetsfellesskap. Erkjennelsen av at nasjonal identitet ikke nødvendigvis forutsetter verdifellesskap men også . Snart kan du høre norske livssynsrepresentanter forklare sitt syn i ulike spørsmål direkte til . I denne boka utforsker forfatteren ideen om uenighetsfellesskap og konsekvensene for demokrati og deltakelse.