Tristan og isolde analyse

Tristan og Isolde, hovedpersonene i en meget utbredt middelalderfortelling som oppstod i Bretagne på 1100-tallet. Ved en feiltakelse drikker Tristram og Isolde kjærlighetsdrikken som egentlig. Richard Wagner i musikkdramaet Tristan und Isolde.

Kort, nynorsk analyse av historia om Trisan og Isolde. Tristan og Isolde er en legendarisk romanse og tragedie fra middelalderen, gjenfortalt i tallrike tekstkilder med mange og ulike variasjoner. Fortellingene om Tristan og Isolde er noen av de veldig, veldig gamle, og også de mest utbredte fortellingene. Romanen ¨Tristan og Isolde¨ (på nynorsk ¨Soga om Tristram og dronning Isond¨) er en av de mest kjente kjærlighetshistoriene i den europeiske .

Romanen er en kjærlighetshistorie og bygger på den franske versromanen om Tristan og Isolde. Romanen har både navnet Tristan og Isolde . Filmen starter med av vi får se Tristan og Isolde som små barn (rundt år) i hvert sitt sted. De har begge mistet noen de er glad i. I første akt av Richard Wagners Tristan og Isolde vil Isolde heller dø enn å gifte seg med Tristans onkel kong Marke.

Franco som Tristan gjør bokstavlig talt et veldig trist inntrykk, og Myles’ Isolde er nesten anonym; dette er en opera uten sang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *