Tlf skatteetaten

Ring 800 fra utlandet +00. Kontakt Skatteetaten på telefon 8000. Vi kan gi deg raskere hjelp i tidsrommene som er markert med grønt og gult.

Velg skattekontor i listen nedenfor. Når du har spørsmål relatert til folkeregisteret, skal du altså kontakte Skatteetaten. Vårt telefonnummer samt oversikt over kontorer, adresser og åpningstider, . Skatteetaten er statens høyre hånd når det kommer til skatt, moms og andre avgifter. På nettsidene deres kan nyttig info som guider til . Skatteetaten på telefon, kan du ringe . Spørsmål om skatteplikt, grunnlag for arbeidsgiveravgift, trekkplikt og skattekort?

Kontakt skatteetaten på telefon 800 eller på e-post. Skatteetaten, postboks 241 31Tønsberg, tlf. SKATT vest, Svein Grasmo, 7 svein.

Får bare beskjed om at anropet mislyktes. Fant til og med nummeret på nettsiden deres så regner jo med at det er riktig. A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) som innføres 1.

Det er tilfredsstillende service, mener Skatteetaten. Fra etat til stat til offentlig sektor. Skatteetatens It- og Servicepartner Drammen. Skatteetaten har kommet langt med porteføljestyring.

Nyttige telefonnummer: Skatteetaten tlf. Hogia Lønn AS tlf innvalg for . Mange vanlige spørsmål om skatt skal rettes til Skatteetaten.