Storbynatt rudolf nilsen analyse

By | February 17, 2015

Jeg skal skrive en analyse av Storbynatt av Rudolf Nilsen, hvor jeg bland annet. Rudolf Nilsen (1901-1929) ble bare år, men fikk likevel en enestående posisjon i norsk lyrikk. Han skrev kampdikt for arbeiderklassen, hvor mange av disse .

Rudolf William Nilsen var en norsk dikter. Kristiania (Oslo) og skrev på det som kalles riksmål. Jeg går og drømmer i den lange gate.

Rudolf Nilsen debuterte i 19med diktsamlingen På stengrunn.

Dette er en diktanalyse av Storbynatt, skrevet av Rudolf Nilsen. Analysen tar blant annet for seg språklige virkemidler, samt diktets tema. Videre skal vi se nærmere på de språklige virkemidlene i Rudolf Nilsens dikt.

I Storbynatt finner vi språklige virkemidler som billedbruk og kontrast, som . I det følgende skal vi komme inn på teamet i Storbynatt. Vi skal også se kort på diktets motiv. Når du skal finne motivet i Storbynatt, handler det om å . Rudolf Nilsen beskriver livet i en arbeiderblokk i Kristiania (Oslo) på begynnelsen av 1900-tallet.

Rudolf Nilsen har skrevet verkene På stengrunn og Storby-nat.

Analyse av diktet På stengrunn av Rudolf Nilsen.