Stein versto

Stein Versto (født 30. desember 19i Vinje i Telemark) er en norsk forfatter, lyriker, oversetter og folkemusiker. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og . BufretLignendeStein Versto er fødd i Rauland 30.

Universitetet i Oslo med faga historie, folkeminne og musikk og har teke forfattarstudiet . Stein Versto, norsk forfatter, oversetter og musiker, som debuterte med novellesamlingen Ho blei borte i trappene (1990). ANMELDELSE: Stein Versto er en allsidig mann. Han er folkemusiker, og har blant annet skrevet tekster til Odd Nordstoga.

Versto skriv om forholdet mellom kjønna. Vi kjenner ikkje Den andre fullt ut fordi vi ikkje kjenner oss sjølv fullt ut. Bøker: Lynglimt frå Stein Versto Snø i partituret er ei gjennomarbeidd samling, skriv Ole Karlsen. Stein Versto har sitte i Det litterære Råd i Den norske Forfatterforening sidan 200 har vore leiar av det sidan 200 og blir introdusert på denne måten i . Stein Versto gjekk på løa, kosta støvet av den gamle motorsykkelen, og såg at han starta.

Ikkje berre det: Motorsykkelen Prosaspråket går så det susar, slik at . Den fekk han Tarjei Vesaas’ debutantpris for i 1990. Versto har også skrive diktsamlingane . Så nær kan du sjå meg av Stein Versto (Ebok).