Sosiallærer

Jeg har det på skolen to sosiallærer, jeg lurer på hva de gjør på skolen, jobber de med andre ting eller hva gjør de? Den ene sosiallærern er i våres språktimer . Sosiallærer er en pedagog i grunnskolen som arbeider med den sosialpedagogiske tjenesten i skolen, også kalt rådgivningstjenesten.

Hovedoppgaven til sosiallærer er altså å hjelpe elevene til å finne seg til rette på skolen. Det er skoleplikt her i landet, og da må det være en rettighet å ha det . Sosiallærer er en som skal hjelpe å passe på at alle har det bra på skolen. Dette gjør han eller hun blant annet gjennom samtaler i grupper og med enkelte .

INFORMASJON FRA SOSIALLÆRER TIL ELEVER OG FORELDRE. Alle elever skal oppleve at Hosletoppen mottar dem med . Sosiallærers oppgaver er mange og varierte, de består blant annet i å hjelpe kontaktlærerne med å sikre at alle elevene trives og . Sosiallærer deltar fast i koordineringsteam og tverrfaglige møter og har ansvaret for å følge opp skolens plan mot mobbing i forhold til enkelttilfeller, eventuelt . Har for tiden kontor i administrasjonen (kontoret). Du må gjerne spørre etter Randi i resepsjonen.

Sosiallærer kan også kontaktes utenom kontortid via . Du kan også treffe Tormod på mail eller telefon 63. Sosiallærer, lærer i grunnskolen som forestår den sosialpedagogiske tjenesten i skolen.

Formålet er å hjelpe elevene med å finne seg til rette, . Vi søker etter en sosiallærer som kan bidra for hele skolemiljøet og som er opptatt av elevenes faglige og sosiale utvikling. Per Oskar er sosiallærer ved skolen og har som hovedoppgave å ha kontakt med elever som trenger hjelp for å løse sine emosjonelle, personlige eller sosiale . Else-Marit Nybakken sosiallærer ved Spydeberg ungdomsskole. Hun kan treffes på telefon: 6922eller via sentralbord. Skolens sosiallærer er Merete Lunde Halling.

Når livet kan være litt ekstra vanskelig og utfordrende er jeg en du kan ta kontakt med. Under hele skolegangen kan det komme spørsmål og problemer som det trengs hjelp til å løse. Sosiallærer ved Hommelvik ungdomsskole er Elin Wanderås. Mitt navn er Charlotte Høllen og jeg er sosiallærer på Porsholen skole.

Jeg skal hjelpe kontaktlærerne med å sikre at alle trives og har det bra slik at det kan . Sosiallærer (ref.nr. 3404199842) for Vestli skole. Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 6elever og lærlinger og ca.