Skatteklasse 2

By | October 27, 2011

Skattesystemet består av to skatteklasser for personlige skattytere: skatteklasse og skatteklasse 2. Hvilken skatteklasse du settes i, har betydning for hvor stort . Skatteklasse er aktuell dersom en av ektefelle har svært lav eller ingen inntekt. I skatteklasse får man nemlig høyere personfradrag enn i . Det er tre skatteklasser, klasse klasse og klasse 2. Også dødsbo får fastsatt en skatteklasse for det året dødsfall finner sted. Hvilken skatteklasse du settes i, har betydning for hvor stort personfradrag du får i. Skal ektefeller lignes i skatteklasse eller skatteklasse 2? Vi har to skatteklasser i Norge for personlige skatteytere, skatteklasse og 2. Skatteklassene avgjør hvor mye du får i personfradrag.

Det gjelder spesielt om du er i riktig skatteklasse. Har du krav på Skatteklasse og står oppført med klasse risikerer du å betale 12. Tidligere ble enslige forsørgere liknet i skatteklasse 1. Fra 20falt skatteklasse bort for aleneforsørgere.

Fordelen med skatteklasse er blant annet at om den ene av ektefellene har inntekt og den andre ikke. En typisk situasjon kan være hvis den .

Faktaark: Fjerning av klasse for ektepar. Personlige skattytere lignes som hovedregel hver for seg i skatteklasse 1. Ektefeller kan også lignes under ett i . Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse for ektepar, slik at det høyere personfradraget bortfaller. Ektefeller kan også lignes under ett i skatteklasse 2 . Spørsmålet er har jeg i så fall krav på skatteklasse som enslig forsørger for min man som bor i utenlands ? Ekteskapet er registret i Norge -inngått etter norsk . Stortingets vedtak: Stortinget har vedtatt at ordningen med et høyere personfradrag i skatteklasse videreføres i 2014.

Det vil lønne seg for dere å lignes i skatteklasse 2. Din ektefelle bruker ikke sitt personfradrag, fordi hun ikke en gang bruker opp sitt eget . Nå vet jeg ikke om det er så lurt å gjøre dette, men jeg smørte kremen på en tampong og lot den sitte i i noen timer. Hvordan endrer jeg til Skatteklasse på selvangivelsen? I fjor var det jo veldig enkelt med en stor synlig knapp.

Nå er det en jungel av små knapper. Det kan òg gi skatteøking for ektepar der en av partene(eller begge) studerer. Det er en ikke helt uvanlig situasjon.