Skatteetaten norway

Deadline for delegating rights to someone else for filling in the tax return on your behalf. BufretLignendeJobber du i Norge må du.

If you work in Norway you need to. Are you a foreign worker requiring a D-number ID in order to obtain a tax car or do you need an ID number for moving to Norway? Skatteetaten (Electronic mail from the Norwegian Tax Administration – in Norwegian only) .

The form for electronic mail from the Norwegian Tax Administration is used to give or withdraw consent to electronic communication with the Tax Administration. Skatteetatens overordnede mål er å sikre at skatt og avgift blir korrekt fastsatt og innbetalt. Mer enn prosent av de totale skatter og avgifter til stat og kommune .