Sjølvmelding

Skatteetaten med leveringsfrist 30. Det er i skattemeldingen du ser foreløpige tall for hva du enten får . Endre skattemeldingenSkattemelding for formues- og inntektsskatt – personleg.

Skattemelding for næringsdrivande mv. Det finst to typar sjølvmelding for personar: Skattemelding for næringsdrivande o. Skattemelding for lønnstakarar og . Dersom du ikkje skal gjere endringar eller tillegg i den førehandsutfylte sjølvmeldinga, kan du velje om du vil levere eller ikkje.

Det er uansett viktig at du sjekkar . Sjølvmeldinga blir elektronisk tilgjengeleg på denne tida av året, så vi kan sjekke inntekt og frådrag, formue og gjeld. Sjølvmelding eller selvangivelse – eit vondt møte med moderne teknologi. Lønsmottakarar og pensjonister Frist for innlevering av sjølvmelding, på papir eller internett, er 30. Dei som ikkje har endringar eller tillegg . Skatt – søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet) .