Sette problemer under debatt

De ble engasjerte, og dermed var debatten i gang! Mens realistene ville forandre samfunnet ved å sette problemer under debatt, mente naturalistene at verden ikke kunne forandres. En kjent ting for det moderne gjennombrudd er at det er meningen ”å sette problemer under debatt”. En kort oppgave angående Georg Brandes formulering Det at en litteratur i våre dager viser seg, at den setter problemer under debatt, som var startskuddet.

Den var gammel, romantisk og ikke i samsvar med det som tiden trengte, nemlig å sette problemer under debatt. Georg Brandes krav til litteraturen om å ‘sette problemer under debatt’ på begynnelsen av 1870-tallet, innebærer startskuddet for det vi i ettertid har valgt å kalle . Forfatterne skulle som Brandes sa det sette problemene under debatt.

Det naturlige var da å velge å skrive om problemer som fantes i . Arven etter Ibsen – å sette problemer under debatt. Sjeldent har vel et tema passet bedre enn her og nå. Om Udir ønsker at sensorene skal være mildere i år, må . Hvorfor bygningsmasse egnet for uavhengig kulturproduksjon er utrydningstruet i Oslo.