Sårstell

Kutt, småsår, skader og rifter er en del av hverdagen, og noe alle jevnlig er utsatt for. Sårstell skal utføres med sterilt utstyr og sterile bandasjer. Det er fort gjort for både voksne og barn å skade seg.

Sårstell og bandasjebytte skal fortrinnsvis foregå adskilt fra tidspunkt med høy aktivitet på rommet. Jeg mener at du vasker fra sårens . Bok om sårstell – Nyheter, forskning og anbefalt. Flere resultater fra sykepleiediskusjon. Vann til sårstell brukes også i Norge, men det er ulik praksis og uenighet rundt bruken av kranvann.

Motstanderne av kranvann ved sårstell . Sår dagen etter operasjon, to uker etter operasjon og og tre måneder etter operasjon. I første fase bør såret renses et par ganger ukentlig; Senere skal sårskift gjøres sjeldnere for ikke å stadig rive bort celler som er i . Hensikten med prosedyren er å bidra til bedre og lik behandling og pleie av pasienter med maligne sår forårsaket av kreftsykdom (kreftsår). Generelle prinsipper for sårstell og sårbehandling.