Sammenligning av dikt

By | November 10, 2015

Oppgave: På denne sida finner du analyseoppgaver til dikt av Gro Dahle og Halldis Moren Vesaas, og flere forslag til skriveoppgaver. Hva er en sammenligning og hvordan kan du analysere en sammenligning i et dikt? Hva er ulikheten mellom sammenligninger og metaforer?

Et av Welhaven og et av Krag, og sammenligning av disse. Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne oppskriften. Disse tipsene er i stor grad hentet fra Gyldendals Kontekst . Hei jeg har fått i oppgave å sammenligne to dikt fra modernismen.

Kan noen hjelpe meg litt i gang for jeg ser ikke helt sammenhengen mellom . I dette innlegget skal jeg sammenligne diktet Aust-Vågøy av Inger Hagerup med diktet du må ikke sove av Arnulf . En slik bruk av språklig bilde kaller vi sammenligning, og den kjennetegnes av. Dette diktet har både metaforer (uthevet) og sammenligninger: . Forslag til hvilke momenter du kan ha med i en dikttolking, og hvilken rekkefølge de kan presenteres i. Kan også brukes på novelletolking. Når du skal tolke et dikt er det din oppfatning av diktet som er det viktige, ikke spekulasjoner om hva . I denne teksten har jeg skrevet en tolkning og sammenlikning av to salmer fra barokkens tid. De to salmene er ”Herre Gud ditt dyre navn og ære” av Petter Dass, .