Samisk flagg

Det samiske flagget, Sameflagget er flagget til den samiske nasjonen. Det er et felles, internasjonalt symbol for alle samer. Det samiske flagget representerer samene og Samelan og har de samiske fargene og en sirkel som symboliserer solen (rødt) og månen (blått).

Det samiske flagget har de samiske fargene og en sirkel som symboliserer solen (rødt) og månen (blått). Flagget skal ha blitt til under inspirasjon av . Det samiske flagget er felles for alle samer, uansett hvilket land de bor i: Norge, Sverige, Finland eller Russland. Det representerer blant annet trolltromma, . Samisk flagg, sameflagg, Samiske flaggdager, FNs Internasjonale urfolksdag, Isak Saba. Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent på Samenes 13. På offentlige dager i Norge, slik som 17.

Selv om flagget er godkjent, går diskusjonen høylytt om . Symbolh (Oppgave – Interaktivitet); Samisk og kvensk (Fagstoff, nn); Samisk og kvensk (Fagstoff, nb). Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg(Fag) .