Romantikken forfattere

I opplysningstiden på 1700-tallet hadde forfatterne lagt vekt på å formidle nyttige kunnskaper om samfunnet og naturen i en klassisistisk form. Henrik Wergelands (1808-1845) dikt og verk Henrik Wergeland var en veldig kjent norsk forfatter og dikter. Han var både romantiker og nasjonalromantiker.

Romantikken slo igjennom i norsk litteratur med nettopp Henrik Wergeland. Hverdagshistorienes kvinnelige forfattere i Norden er alle poetiske realister. Viktoriatidens_litteraturBufretLignendeDenne litteraturen danner en forbindelse og overgang mellom forfatterne i den romantiske periode og den meget vesenforskjellige litteraturen på 1900-tallet.

Henrik Wergelan Johan Sebastian Welhaven og Camilla Collett er noen svært kjente forfattere fra romantikken.

Det ble i romantikken vanligere for forfattere å . I nasjonalromantikken ville man kaste lys på og forstå nasjonale særtrekk. Oppmerksomhet ble rettet mot folkelige kulturtradisjoner og norsk . Allerede mot slutten av 1700-tallet begynte romantikken i Tysklan og vi pleier å si at. Våre to mest kjente forfattere fra romantikken er Henrik Wergeland . Høydepunktet for romantikken i norsk litteratur kom i 1830-årene med forfatterne Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. I romantikken var det ikke bare her i Norge forfatterne blomstret.

Også i utlandet var det flere navn som hevdet seg og som fortsatt i dag står igjen som giganter i . Men på 1800-tallet kom en ny ti romantikken, som forandret på alt dette.

De fikk støtte fra diktere og forfattere, og til slutt hele befolkningen.