Rettsøkonomi

Som innledning til en offentligrettslig del presenteres relevansen av rettsøkonomiske analyser i forbindelse med statens tre former for myndighetsutøvelse: . Faget består av rettsøkonomiske analyser av emner innen erstatningsrett, kontraktsrett og tingsrett. Enkel markeds-, velferds- og spillteori anvendes for å forklare .

Emnet videreføres under ny emnekode fra Høst 201 se JUS58- Rettsøkonomi (nedlagt) (emnet gir studiepoeng). Faget tar sikte på å bidra til forståelse . Særskilt spesialfag i Rettsøkonomi (JUXRETØK) tilsvarer valgfaget i Rettsøkonomi (VALRETØK) som er et fordypningsfag i valgdelen av rettsstudiets . Rettsøkonomien er en tverrfaglig disiplin som forsøker å analysere og forklare rettsregler ved hjelp av samfunnsøkonomiske teorier og begreper.

Rettsøkonomi (Heftet) av forfatter Erling Eide. Boken analyserer private og offentlige strategier i fiskeriøkonomien, det handlingsrom som eksisterer innenfor rettslige rammeverk, uformelle sosiale strukturer . Rettsøkonomiske analyser har som formål å avklare rettsreglers virkninger og vurdere hvilke regler som er best egnet til å oppnå bestemte målsetninger. Denne boken forholder seg til økonomisk tenkning i juridiske slutninger, med særlig fokus på fordeling av fornybare . I den nye studieordningen må vi velge mellom rettsøkonomi, rettssosiologi og rettsfilosofi. Er det noen som har tanker, betraktninger, anbefalinger osv.

SSRN (Social Science Research Network) er en database for førpublisering og markedsføring av vitenskaplige arbeider. Siktemålet er å skape grunnlag for en god forståelse av sentrale elementer i faget rettsøkonomi.

Det er lagt spesiell vekt på å formidle hvordan man kan gå frem . Moderne rettstenkning, med rettsøkonomi som et viktig fornyende element, tilsier at det er yrkesetisk ønskelig og samsvarende med praktisk rettstenkning å la . Rettsøkonomien i rettsanvendelsen – det videre opplegget 397; Hvordan hensynet til effektiv ressursbruk . Utgitt: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2015; Varighet: t. Passer for: Voksen; Språk: Bokmål; Sjanger: Fakta; Innleser: Brage Talesyntese. Profesorene Peter Ørebech og Torbjørn Trondsen ved Norges fiskerihøgskole har produsert boka med ovennevnte tittel. Endre Stavang: “Rettsøkonomi – Hvor forsiktig bør jurister være?

Markedsrett med immaterialrett; Konkurranserett; Rettsøkonomi; Økonomisk kriminalitet. Kurset er lagt opp til problembasert læring. Bogens ISBN er 978820224122 køb den her.

Særlig om analyseverktøy i rettsøkonomien. M ̈oglichkeiten und Grenzen der ̈okonomischen Analyse des Rechts. Forfatter, Erling Eide, Endre Stavang. Formålet med denne boken er å bidra til den erstatningsrettslige litteraturen ved å vise hvordan rettsdogmatikk og rettsøkonomi kan integreres.

Den er lagt i køen for publisering i DUO, men jeg tenkte også jeg kunne legge den ut her. Stensilserien: Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, Serie B, nr 22.