Pollestad

By | March 22, 2011

Ut over sin tjeneste for Dominikanerordenen, var pater Pollestad også i flere år . Kjell Arild Pollestad er ikke lenger prest i unåde. Restriksjonene mot å virke som prest er opphevet etter et møte mellom Pollesta biskop Bernt .

Pater Kjell Arild Pollestad gir nå sin versjon av overgrepsanklagene fra en tidligere student. I 20måtte Pollesta som blant annet hadde vært sokneprest i Tønsberg, reise fra Norge. Han ble sendt til et dominikanerkloster i Paris.

VG Nett) Pater Kjell Arild Pollestad avviser overgrepsanklagene fra pater Reidar Voith og slutter nå som prest.

Har studert i Oslo, Toulouse og ved Det pavelige institutt i Roma. Hans store produksjon av bøkler spenner fra helgenbiografier til . Norsk dominikaner, prest og forfatter, født i Hå på Jæren 27. Etter examen artium arbeidet han som lærervikar i . Kjell Arild Pollestad er født i 19på Jæren, er katolsk prest og tilhører Dominikanerordenen. Sin teologiske utdannelse fikk han i Oslo, Toulouse og Roma.

Sønn av selvstendig næringsdrivende Jone Pollestad (1952-) og selvstendig næringsdrivende Marit . Biskop Bernt Eidsvig mener det var riktig at pater Kjell Arild Pollestad ble flyttet til Paris for seks år siden.