Piggdekk regler

By | September 5, 2013

Du kan bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene dersom føret. For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3. Verken piggdekk eller vinterdekk er påbudt i Norge. Sjekk ut reglene for kjøring med vinter- og piggdekk her.

Nordlan Troms og Finnmark hvor datoen er 15. Men regelen om minimum millimeter mønsterdybde er ikke knyttet spesifikt. Har du vinterdekk med pigg gjelder i utgangspunktet de nevnte .

Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye regler for piggdekk på bil, buss, lastebil og tilhenger til disse, samt moped og motorsykkel. Regler og lover for piggdekk og piggdekk forbudt i europa. Om du er av de som enda kjører rundt med piggdekk på bilen om vinteren og også tenker å legge . I Norge er det ulike regler for Sør-Norge og Nord-Norge. Piggdekk er vanligst i de nordiske landene (unntatt Danmark), men dekktypen brukes også andre steder i verden. I mange land er piggdekk også forbudt.

Regler om piggdekk er hjemlet i forskrift 25. Utgangspunktet er at man skal være skodd etter . Det nye regelverket for piggdekk tillater langt flere pigger enn dagens regler.

De viktigste regler for dekk i Norge: Bestemmelser om vinterdekkenes. Regelen er nemlig at piggdekkene skal av fra og med første . I Nordlan Troms og Finnmark gjelder reglene fra og med 1. Du kan bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene dersom . Dersom forslaget som nå er sendt på høring, blir vedtatt, kan norske piggdekk i framtiden få flere pigger enn med dagens piggdekk-regler. Det er rimfrost og snøføre flere steder allerede. Og riktige dekk er ditt ansvar, selv om det etter reglene er for tidlig for piggdekk.

Men også Polen, Nederland og Irland har ingen vinterdekk forpliktelsen og pigg dekk er enda forbudt her. Fordi det er mange unntak og reglene varierer fra land . Kjøp, overfør, refunder piggdekkoblat, klag på tilleggsgebyr. Nå tilpasses piggdekkreglene til svenske og finske regler.