Øvre stabekk gård

Ringstabekk, opprinnelig Øvre Stabæk går er et strøk i Bærum som i øst grenser til Jar, i sør mot Stabekk og i vest og nord mot Bekkestua. Ringstabekk_(gård_i_Bærum)Bufret13. Ringstabekk, egentlig navn Øvre Stabekk, er en tidligere matrikkelgård i østre Bærum, med gårdsnr.

Gården har adresse Ringstabekkveien . Slottet- hovedbygningen på Ringstabekk gård på Stabekk fredet. Fredning › Fredninger › Eldre fredninger › 2003Bufret24. FREDET: Slottet ble bygget for familien til Jens og Barbara Ring i 185 og har senere vært en del av Høgskolen i Akershus.

Rehabilitering av gammelt murbygg fra 1924. Eksteriør og utvalgt interiør fredet av Riksantikvaren. Ombygget til seniorleiligheter, næringsarealer og p-hus. Bærum, en bygds historie, bd I, s 220-22 Sandvika 1917.

VRE STABÆK (ogsaa kaldt Ring=Stabæk med ªStabæk slott). Stabekk var ødegård i 16og senere. I gammelnorsk tid var gården på ca.

Prodecon hadde Prosjektledelsen for rehabilitering av den fredede bygningsmassen på Øvre Stabæk Gård. Prosjektet innebar rehabilitering av gamle Statens .

Stabekk går bolighus, frukthage. Utsikt over Bærum , Stabekk Statens lærerinneskole i husstell . Boligprosjekt bestående av to bygninger – Slottshagen Øvre og Slottshagen Vest – på henholdsvis fire. Eiendommen er den opprinnelige Øvre Stabekk Gård.

Ved langbordet i Festsalen under Et Årsverk på Stabekk 2006. For hundre år siden besto Stabekk av gårdene Store Stabekk, Øvre Stabekk, Skallum og . Henvisningstekst: Hans Alexandersen Holst Kjønn: Mann Født: 5. Oslo, Norge Yrke: Proprietær til Øvre Stabekk gård i Bærum. Eiendommen ble fredet av Riksantikvaren etter kulturminneloven i 2003. April: Ringstabekk Ringstabekk er den øverste av Stabekkgårdene og het opprinnelig Øvre Stabekk.

Navnet ”Ringstabekk” fikk gården da familien Ring den . Opprinnelig het eiendommen Øvre Stabekk Går men da. Ring kjøpte den i 18endret de navnet til Ringstabekk. Historisk sett er Bekkestua en del av Stabekk da dette senteret er bygget ut på tomtene til Øvre Stabekk gård: Bekkestua ble derfor tidligere omtalt som Øvre . Bærum Fotograf Wilse, Robert Charles – 1940.

Stabekk går bolighus, frukthage Fotograf ukjent person – 1905.