Novelle kjennetegn og virkemidler

En novelle er som regel en kort, oppdiktet fortelling – en fiksjonstekst. Språket er viktig i noveller, og ofte vil du se at forfatteren bruker flere språklige virkemidler for å få fram budskapet sitt. Handlingen følger gjerne en spenningskurve.

Løsningen er ofte overraskende og kort. Spørsmål til elevene: Hvorfor er dette ei novelle? Elevene hadde en del bakgrunnskunnskap her.

Målet mitt var å få disse kjennetegnene på tavla: o Få personer.

Sjangeren er kjennetegnet av å ha korte tekster med handling som oftest foregående innenfor et kort tidsrom, på begrenset plass . Hint om noe som kommer til å skje senere. Avgjørende for hvordan novellen blir utformet. Kjennetegn på novelle: Det er få personer i handlingen. Virkemidler; In media res – innledning:.

Få supergod hjelp og inspirasjon til å analysere virkemidler i en novelle. Oppskriften på novelleanalyse kommer inn på mange forskjellige virkemidler som er . Språklige bilder: a) Metafor – b) Symbol – c) Allegori – d) Personifisering – e) Besjeling. Uenigheten er fremdeles stor, med en slags enighet om at novellen har en rekke særtrekk og kjennetegn, men at alle ikke gjenfinnes i enhver .

Viktige kjennetegn Bare det viktigste blir tatt med i teksten, og få personer er med i. Språklige virkemidler Språket er viktig i noveller, og ofte vil du se at .