Nærmiljø

By | February 29, 2016

Nærmiljø, samlebetegnelse for de ulike fysiske og sosiale forholdene i et lokalmiljø; omfatter bl. Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse. Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Evalueres av regionale høgskoler og . Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk . Et godt nærmiljø er viktig for helse og trivsel. Helsedirektoratet har derfor laget en sjekkliste for kommuner som er opptatt av å skape gode .

Effekter for nærmiljø og friluftsliv. Følgende definisjon av nærmiljø og friluftsliv fra Håndbok 1er lagt til grunn i denne utredningen: Nærmiljø defineres . Regjeringen har definert konkrete nasjonale mål for barn og unge, med bl. Vi går turer i nærmiljøet vårt for å bli kjent med hva som finnes der av naturområder, boligfelt, skoler og næringsliv.

En kvalitativ studie med bruk av bilder på Saupstad og Kolstad.