Miljøpsykologi

Master i miljøpsykologi gir deg fordypning i hvordan mennesker påvirkes av sine omgivelser. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle . Betegner organismens ytre livsvilkår og de påvirkninger den her blir utsatt for.

I en utvidet forstand taler man også om organismens indre miljø, . Miljøpsykologi, studiet av miljøets, det være seg menneskeskapt eller naturgitt, innvirkning på menneskers atferd og psykologiske tilpasning. Environmental psychology focuses on the relation between individuals and their physical environment. This includes (but is not limited to) the .

Kurset gir en innføring i miljøpsykologi og formidler grunnlaget i faget. Grunnleggende psykologiske mekanismer i beslutningsfatting, atferdsforandring, . Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om det gjensidige samspillet mellom mennesker og fysisk miljø. Miljøpsykologi spenner bredt – fra naturens og . Er du interessert i miljøtilknyttede effekter på psykisk helse og trivsel?

Høgskolen i Innlandet tilbyr master i miljøpsykologi. Denne første boka om miljøpsykologi i Norge starter med en innføring, og gjennomgår utviklingen av miljøpsykologien i Norge.