Metope olaf bull

I dag skal jeg presentere et dikt av den norske dikteren Olaf Bull. Det er en dikter som ikke er for dem som ikke liker dikt. Dig vil jeg ømt i rytmer nagle fast!

Dig vil jeg dypt og blivende bevare. Medisin og kunst – Metope er et av de mest verdsatte diktene i norsk lyrikk. Olaf Bull ble født i 18i Kristiania og døde bare år gammel i .

Dig vil jeg dypt og blivende bevare i digtets. Metope, Til de dristige Movbook. Olaf Bull har opp gjennom 1900-tallet hatt en enestående status som. Metope, der titteldiktet er Olaf Bulls mest . Dikteren Olaf Bull Olaf Jacob Martin Luther Breda Bull født 10.

Etter gymnaset reiste familie til . Olaf Bull, Samlede Digt 195 s, 221). Wyller skriv: Dette uhyre bevisste kunstneriske mesterverk har en tidsstruktur, som på en til syvende og sist . Videoforelesningen er laget for å modellere for elever hvordan man kan gå fram i arbeid med diktanalyse.