Merleau ponty

Maurice Merleau-Ponty, fransk filosof. Etter den annen verdenskrig utgiver av tidsskriftet Les Temps modernes sammen med Sartre og Simone . Maurice Merleau-Ponty (født 14. mars 190 død 4. mai 1961) var en fransk filosof.

Hans filosofi var sterkt påvirket av Edmund Husserls fenomenologi. Maurice Merleau-Ponty was a French phenomenological philosopher, strongly influenced by Edmund Husserl and Martin Heidegger. Hos Merleau-Ponty blir kroppen en sentral komponent for å forstå denne væren. For hvordan skal vi forstå kroppslige handlinger, altså .

Maurice Jean Jacques Merleau-Ponty (1908–1961), French philosopher and public intellectual, was the leading academic proponent of . Maurice Merleau-Ponty was born on March 14th 190 and like many others of his generation, his father was killed in World War I. Den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) politiske forfatterskap kan karakteriseres som en kritisk videreføring av marxismen. Bøker av Merleau-Ponty, Maurice: 1539 . Gjennom en rekke fenomenologiske analyser av patologiske forstyrrelser etc. Merleau-Ponty seg en ny innsikt i subjektets kroppslige væren og den . Basic Writings Maurice Merleau-Ponty Thomas Baldwin. Introduction a la methode de Leonard de Vinci, Variete, p.