Melde flytting i folkeregisteret

By | December 8, 2011

Hvis familien flytter samlet, kan du melde flytting for ektefelle, samboer,. Hvis ett eller flere barn flytter med deg, må du sørge for underskrift fra den andre . Man er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen dager etter flyttedato.

I tillegg må du sende flyttemelding til alle dine kontakter. Skal du flytte innenlands kan du melde fra til folkeregisteret elektronisk. Flytting kan endre hvilken kommune du skal stemme i, skatte til og få offentlige ytelser fra . Hvordan melder jeg adresseendring? Skal du melde flytting til Folkeregisteret på nett er det enkleste å logge seg inn via Altinn. Når du har meldt adresseendring, får du posten ettersendt gratis i to måneder.

Meld flytting til Folkeregisteret . Studenter kan som regel selv velge om de vil melde flytting til folkeregisteret. Du kan melde flytting over Internett eller levere flyttemelding på papir. Flyttemelding på papir skal sendes til folkeregisteret, som er en del av skattekontoret. Om bostedsreglene og plikten til å melde flytting. I hvilket folkeregister skal De være registrert bosatt?

Utdrag av de viktigste bostedsreglene: 1. Flytting til inn eller ut av en bolig skal meldes til folkeregisteret innen dager. Det er ikke nok å melde flytting til NAV eller Posten. Skal du oppholde deg på forskertermin i utlandet i mer enn seks måneder, må du melde flytting til Folkeregisteret.

Husk at du også må melde innflytting når du . Alle er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen dager etter flyttedato. Når du benytter Flytteportalens adresseendringstjeneste kan du printe ut et ferdig . Du trenger ikke å melde flytting i folkeregisteret, du kan gjøre det på posten slik at du får post fra de du har oppgitt ny adresse til dit du bor. Du må melde flytting senest fem dager etter at du har flyttet til Danmark og. I enkelte land må du melde flytting til det lokale folkeregisteret før du flytter fra landet . Folkeregisteret er en av de aller viktigste tingene en må huske på i forbindelse med flytting.

Skatteetatens informasjonssider for den som skal . Alle som er registrert i Folkeregisteret, har meldeplikt ved skifte av bostedsadresse innenfor Norge og ved flytting til utlandet, jf. I paragraf i lov om folkeregistrering står det at den som avgir hus . Finnes vel muligens noen konsekvenser ved å ikke melde flytting, men tror ikke. Men har liksom aldri tenkt på det med å bytte adresse i folkeregisteret før nå.

Det er “forskrift om folkeregistrering”, paragraf 4-som regulerer regelverket for flytting til utlandet. Regelverket sier at du skal melde flytting om .