Målestokk kart

Målestokk på et kart forteller oss om forholdet mellom den avstanden vi måler på et fysisk, trykt kart, og reell avstand i terrenget. For skalérbare kart på internett . Kartet er en miniatyr av landskapet, sett ovenfra. På et kart med målestokk : 0svarer cm til 0cm.

På bordet står det et kart med målestokk 1:50000. Du måler med linjal at det er cm på kartet fra hytta til nærmeste elv. Siden målestokken er 1:00 betyr .

Angivelse av forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget. Eksempel: ved målestokk 1:0tilsvarer cm på kartet 0cm . Kalkulator for å finne ut hva avstander i kartet tilsvarer i terrenget og omvendt, etter hvilken målestokk kartet har. Hvordan finne hvor lang avstanden er på kartet, når vi kjenner avstanden i virkeligheten, samt.

Hvordan vi finner målestokken på et kart, når vi kjenner lengden på kartet og lengden i virkeligheten. A: Avstanden mellom to punkter på et kart er cm. Finn den rette avstanden mellom punktene i virkeligheten. Dersom en modell har målestokk 1:(leses: en til femti) betyr det at lengdenhet på modellen er femti lengdeenheter i virkeligheten.

Det finnes flere typer kart, eksempler på disse er: Topografisk, Tur og Sjøkart osv.

Turkart er mest brukt for å planlegge en tur, mest brukte målestokk på . Angivelse av forhold mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget. Kart i målestokk 1:10sier at 1 . Tekniske kart, målestokk 1:500–1:100 brukes for detaljplanlegging og prosjektering. Det meste av slike kart i Norge blir produsert ved . For å kunne orientere godt, må du lære å vurdere avstander i skogen. Til høyre ser du to kart med forskjellig målestokk – fra samme område. Kartverkets mest populære karttjeneste.

Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, . Ein brøk som fortel kor mykje kartet er forminska i forhold til verkelegheita. Er målestokken : 0blir cm på kartet 0cm (5m) i terrenget.

Teikn tiltaket inn på situasjonskart i målestokk 1:5eller 1:1000. Kart og naboliste får du ved å kontakte kommunen. Naturreservatet dekker et totalareal på ca.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:0datert Miljødirektoratet . Kart og kompass er imidlertid nytteløst dersom man ikke har lært seg å bruke det til. Kartets målestokk indikerer hvor mange ganger kartet er forminsket.