Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad er ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo høyere forholdstallet er jo bedre er bedriftens betalingsevne. Likviditetsgrad er, som likviditetsgrad ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Jo høyere forholdstallet er jo bedre er bedriftens betalingsevne . Man deler gjerne likviditetsgrad i metoder, og alle sier noe om forholdet mellom. Likviditetsgrad er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld:. Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig. Likviditetsgrad bør være større enn 2. Likviditetsgrad 2: Likviditetsgrad måler, som . Tradisjonelle nøkkeltall som likviditetsgrad og kan ofte være villedende da ukurante varer på lager og gamle, usikre kundefordringer ikke innebærer god . Likviditetsgrad 1: forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine . Egenkapitalrentabilitet; Totaltkapitalrentabilitet. Gjeldsgrad; Likviditetsgrad 1; Likviditetsgrad 2 . Likviditetsgrad er omløpsmidler (OM) i forhold til kortsiktig gjeld (KG). Forholdstallet illustrerer i hvilken grad omløpsmidler er finansiert med kortsiktig gjeld.