Like sant som jeg er virkelig

Like sant som jeg er virkelig forteller om Johanne, en ung, kristen psykologistudent som bor sammen med moren sin. En morgen våkner hun og får ikke opp . Gud blir tatt for gitt i Like sant som jeg er virkelig – i alle fall av jeg-fortelleren, den unge psykologistudenten Johanne, som bor alene sammen .

Hanne Ørstaviks siste roman, Like sant som jeg er virkelig, fremstår som en litterær demonstrasjon av en slik anorektisk tilstand. Forfatter: Sophie Grøtting Jonas og Ingrid Kjønigsen. Oppgaven er en analyse av Hanne Ørstaviks roman Like sant som jeg er virkelig fra 1999. Formålet er å undersøke hvordan romanens mor–datter-tematikk .

Like sant som jeg er virkelig forteller om Johanne, en ung, kristen psykologistudent som bor sammen med moren sin. Like sant som jeg er virkelig forteller om Johanne, en ung kristen psykologistudent som bor sammen med moren sin. Et karakteristisk trekk ved en del nyere romaner, er at grensen mellom fiksjon og virkelighet er utydelig.

Hvor går grensen mellom fiksjon og virkelighet i . Like sant som jeg er virkelig has 2ratings and reviews.

Bettie☯ said: Bettie’s Books, Cindy said: It is inside a London bookshop that I scan the.