Læringsutbytte

By | May 13, 2016

Læringsutbytte er en beskrivelse av hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Med læringsutbytte menes de kunnskaper, ferdigheter og kompetanser studenten har etter fullført studieprogram, emnegruppe eller emne. Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, . Hvordan kan læringsutbytte forstås som pedagogisk begrep og politisk fenomen?

Hva betyr økt fokus på læringsutbytte for planlegging og . Da Kunnskapsløftet ble introdusert, fikk læringsutbytte som begrep og fenomen.

Formulere læringsutbytte som kompetansemål. Tilpasse innhold i nåværende og nye emne- og programbeskrivelser til en ny mal. Læringsutbytte i Bologna, EU, KD og UHR. Teoretiske betraktninger om læringsutbytte. Et par eksempler og noen erfaringer.

For elevenes læringsutbytte benyttes data fra nasjonale prøver og karakterstatistikken fra 20og 2005. Mot slutten av prosjektet fant vi imidlertid ut at dataene . Ingen entydig, overordnet definisjon av begrepet. Tradisjonelt to typer tilnærming til begrepet læringsutbytte: 1) Den . Læringsutbyttet for de tre hovednivåene i høyere utdanning – bachelor, master og ph.