Læring gjennom praksis

Læring gjennom praksis er en bok for alle studenter på PPU og yrkesfaglærerutdanningen, og dessuten for alle som jobber med yrkesopplæring i skole, . Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen : en grunnbok i yrkesdidaktikk. Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i . Læring gjennom praksis: Innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Læring gjennom praksis: Innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen . Derfor har han redigert den nye boka Erfaringslæring. Boka er også en mulighet for kollegaer og han selv til å publisere fagfellevurderte .

Jeg vil takke Rolf Lindgren for at han setter fokus på læring og kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. Jeg kunne imidlertid ønske at han var . Læring gjennom praksis – Innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen av Sigmund Egil Nilsen – Se omtaler, sitater og terningkast. LÆRING GJENNOM PRAKSIS Innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen.

Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. PEDLEX Norsk Skoleinformasjon, 20- 1pages. Læring gjennom praksis vil styrke skoleelevers kunnskaper, spesielt i matematikk og naturfag (realfagene). NITO, som organiserer ingeniørene .