Konsekvenser av den kalde krigen

Befolkningen i Norge i middelalderen. Befolkningsøkningen fra vikingtiden fortsatte utover i middelalderen. Fagstoff: Middelalderen i Norge regnes fra 10til 1537.

Denne perioden blir igjen inndelt i tre epoker: tidlig middelalder (1030–1130), . Slik kjenner du kanskje middelalderen fra spill, fantasybøker eller. For første gang i Norge har Vedeler foretatt en systematisk undersøkelse av bevarte hverdagsklær fra rundt 10til 1400-tallet. Dette er en godt fortalt historiebok om Norge i Middelalderen.

Boka er full av uvanlige ord fra denne tida, men du får forklaringer underveis. Middelalderen i Norge (kapittel og 11). Uten marshallpaktene hadde europa vært tilbakesatt mange flere år. Siden den kalde krigen formet verden i mer enn år, er det naturlig at en fortsatt har konsekvenser fra den kalde krigen selv om det er ca. En kort tekst om virkning og årsak av den kalde krigen.

Jeg kom opp i eksamen i dag og skal snakke om konsekvenser av den kalde krigen. Kan noen nevne i korte trekk hvilke konsekvenser eller hva utfallet av den . Samfunnsfagsoppgave som tar for seg hvordan den kalde krigen har hatt en påvirkning for verden i dag.

Oppgaven er skrevet til muntlig eksamen i Samfunnsfag . Hvilke konsekvenser hadde den kalde krigen for. Den kalde krigen er en betegnelse på den spenningstilstand som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter den andre . Vi kan for eksempel trekke paralleller til den kalde krigen. Den kalde krigens årsaker Ifølge SNL er den kalde krigen en…. Jeg håper at du vil oppfatte om vietnamkrigen eller svært alvorlige konsekvenser av den kalde krigen .