Komposisjon novelle

By | July 22, 2014

Hvord – Komposisjon Ordet kommer fra latin compositio og bety. En novelle er som regel en kort, oppdiktet fortelling – en fiksjonstekst. Komposisjon Handlingen i en novelle kan være fortalt i kronologisk rekkefølge.

BufretEnkel guide til å analysere en novelle enkelt. Komposisjon er noe av det beste du skal se på i analysen din! Her kan du få hjelp til å analysere oppbygging og komposisjon i en novelle. Studienetts oppskrift på novelleanalyse gir deg all den hjelpen du har bruk for.

Ordet komposisjon handler om det å sette sammen flere ulike deler til en helhet. Med andre ord skal du se på hvordan teksten bygges opp! Komposisjonen Komposisjonen i fortellingen sier noe om hvordan teksten er bygd opp.

Noveller kan ha en brå slutt som overlater avslutningen til leseren. Du kan velge å fortelle handlingen kronologisk. Det betyr at du starter med det som skjedde først i ti . I en kort tekst som en novelle eller en fortelling vil du neppe ha plass til mer enn én handling. I lange tekster, som i en roman eller et . Mange typer tekster har gjerne et eller flere høydepunkt, punkt i handlingen hvor spenningen, dramatikken eller .

Les dette utdraget fra en novelle: Miriam slo øynene ned i det hun rundet hjørnet. De sto der fortsatt alle fem, selv om hun med vilje hadde somla noe sykt på vei .