Kommuner i nordland

Kategorien Kommuner i Nordland omfatter de nåværende kommuner i Nordland fylke, og 34. Tidligere kommuner i Nordland (kategorier, sider) . Nordland er inndelt i kommuner:.

Alstahaug er en kommune i Nordland og et areal på 2km². Sandnessjøen er administrasjonssentrum i kommunen, og har bystatus. En framtidsvisjon fra NIVI Analyse tegner om dagens kommunekart. Antall kommuner i Norge foreslås redusert fra 4til 105. Nordland er Norges nest største fylke og har plass for sørnorske fylker.

Skulpturlandskap Nordlan med skulpturer i kommuner. Innbyggertall i alle kommuner i Nordland Fylke – NordNorgesGuiden. Nordlan fylke som strekker seg rundt 5km fra grensen mot.

Nordland ble delt 17ved at Tromsø og Senjen fogderier.