Klima norge

By | December 20, 2012

Norges klima er preget av Golfstrømmens påvirkning, de store høydeforskjellene og landets lange utstrekning nord-sør. Norge ligger på samme breddegrad som . Realfag › Meteorologi › Klima › Klima i NorgeBufretLignende27.

Klimaet i Fastlands-Norge er mildere enn den nordlige beliggenheten skulle tilsi. Dette skyldes et vekselspill mellom varme havstrømmer og . Norge har fire årstider: vår, sommer, høst og vinter. Klimaet i Norge varierer fra landsdel til landsdel. Det kan også være store variasjoner innen en og samme . Dersom vi skal redusere klimagassutslippene i Norge og i verden, må. Gjennomsnittstemperaturen i Norge har økt med over én grad siden 19og vi har fått mer nedbør enn tidligere.

Oppvarming i nord fører til at skillet mellom årets sesonger blir mindre markant – vår og høstperiodene blir kortere. Vi nærmer oss et søreuropeisk klima i nord. Været i Norge – klimatologisk månedsoversikt.

Månedsoversikten Været i Norge inneholder en kort . Geografioppgave om hvorfor Norges klima er som det er. Hva bestemmer forholdene for været og klimaet i Norge? Her finner du klimastatistikk for de siste 100–1år for utvalgte målestasjoner og regioner.

Beregningene er basert på klimautviklingen i Norge hittil og antagelser om fremtidige klimagassutslipp. Alle fakta og beregninger finner du i .