Kjøpekontrakt båt

By | June 26, 2013

Dette er Forbrukerrådets kontrakt som kan brukes ved kjøp og salg av brukt fritidsbåt mellom privatpersoner. Utstyr og tilbehør som inngår i prisen. Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private.

Jensen i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har vi derfor utarbeidet en egen kjøpekontrakt for salg . Selgeren overdrar med dette båt med motor og utstyr slik den er beskrevet ovenfor,. Eventuelle feil ved båten som selgeren er kjent med:. KJØPEKONTRAKT BÅT mellom privatpersoner.

Fullt fødselsnummer til selger må opplyses for å få tilgang til denne informasjonen. Det er derfor viktig at selger fyller inn hele fødselsnummeret i . Kontrakt for privat kjøp av brukt båt. Ekstrautstyr som følger med båten:. Hvis båten ikke er fri for heftelser, hvilke heftelser:. Kjøpekontrakt for fritidsbåt kontrakt for kjøp av båt.

Den best gjennomtenkte kjøpekontrakten for fritidsbåt. Selger har tilbakeholdsrett i båt og innbetalte beløper til sikkerhet for alle krav etter kontrakten. Kjøpesummen oppgjøres på følgende .

Selger skjøter og overdrar herved båten til kjøper til omforenet pris: kr. Selger fremlegger utskrift fra skipsregisteret hvis båten er registrert der. Her er forslag til en kjøpskontrakt.

Kontrakten skal fylles ut i to eksemplarer der partene beholder hvert sitt . Kjøpekontrakten er ment som en mal som kan tilpasses når det skal inngås kjøpekontrakter. Båtene skal ligge ved bryggene som er vist på vedlagte, daterte og . Når du skal inn på leiemarkedet, enten det gjelder bolig, hytte, båt eller annet, er det viktig med en kontrakt. Vi har samlet kontraktene du trenger her.

Sørger du for å bruke en god kontrakt, unngår du de største fallgruvene. En kontrakt for kjøp og salg av bil skal inneholde alle viktige opplysninger om bilen og . Her vil du finne gode tips og råd for hvordan du går frem når du kjøper båt privat. Det er viktig at kjøpekontrakten inneholder mangler på båten som selger . Selger bekrefter at båten og tilhørende utstyr er vedkommendes eiendom og at den .