Kartverket kart

By | July 13, 2012

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag. Kartverkets mest populære karttjeneste.

Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, . Vbase omfatter alle kjørbare veger (lengre enn meter) og vegsperringer, representert henholdsvis som senterlinje- og punktgeometri.

Statens kartverk frigir detaljerte kart til gratis, allmenn bruk. Kartverket en rekke datasett til publikum. Kartdataene kan benyttes direkte i ArcGIS og åpner for at flere nå kan utføre . No kan turgåarar laste ned og skrive ut eigne kart frå Kartverket på ein vanleg fargeskrivar.

Gå til Salg av kart og kartdata – Kartverkets topografiske kartserie, Norge 1:0(også kjent under den militære betegnelsen M711), var tidligere den . Statens kartverks viktigste oppgave er å etablere og forvalte en nasjonal. Kartverket, Geovekst og Kommuner – Geodata AS. Editable page LoginLayer ManagerShareLegendMy DataWorkspaceDraw . Skattebetalerne betaler lønningene til de som lager kartene, men det betyr ikke at kartene blir tilgjenglig gratis i Norge. Kartverket frigjør tusenvis av gamle kart.

Fra i dag kan du fritt laste ned flotte gamle land- og sjøkart i stort format.