Kart over norge

Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, .

Sjøkart, Etterretninger for sjøfarende, Den norske los, Primar, ENC. Her kan hele Norge være med og rette og bidra til å holde kartene våre oppdatert. Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle . Søk i kart for eksempel etter adresser, norske bedrifter (navn eller kategori), eller. Statens kartverk er den nasjonale kartinstitusjonen og ivaretar Norges behov . Finn adresser, personer, bedrifter og veibeskrivelser på Gule Sider Kart. Du kan også se skråfoto, gatebilder og flyfoto, samt live trafikkmeldinger.

Det er kun parter i Norge digitalt og forhandlere som får tilgang til nedlastingstjenesten. Autentisering av brukere i Norge i bilder skjer gjennom BAAT. Planlegg reisen med vårt praktiske kart som inneholder tusenvis av spennende opplevelser!

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget et kart over Norge med. Kartet inneholder i tillegg en rekke datasett, eks utbygd nett, som kan legges på .