Kari killen

Kari Killen er blitt gitt en nestorrolle innen fagbøker og foredrag og undervisning for kommende barneverns sosionomer. Kari Killén – sentral leverandør av lærebøker og foredrag til de barnefaglige profesjonene. Det norske barnevernets holdninger og handlinger bygger . Hjernebarken tar skade av omsorgssvikt. Den kunnskapen fikk Kari Killén til å revidere sitt hovedverk. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velfer.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr utdanning innen helsefag, samfunnsfag, lærerutdanning og teknologi, kunst og design.

Kari Killén tok doktorgrad med avhandlingen Omsorgssvikt og barnemishandling (Kommuneforlaget 1988). Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i . Profesjonell utvikling og faglig veiledning av Kari Killén (Heftet) . Kjøp boken Sveket I av Kari Killén (ISBN 9788244622400) hos Adlibris. Hvis du leser litt her på forumet så finner du faktisk flere som har hatt befatning med barnevernet, enten som barn eller som foreldre og som er takknemlig for den . Kari Killen om foreldrefunksjoner og tilknytning. Killen foreleste på Mot til å se- konferansen forrige uke om betydningen av tilknytning mellom .