Jorddekke

Hindrer ugressvekst og holder avlingen ren. Jorddekke setter en effektiv stoffer for ugress. Duken holder på jordens fuktighet og naturlige varme.

Avslått grønngjødsel, eng eller plengras kan legges som dekke rundt kulturvekstene. Ulike former for dekke på jorda under plantene kan hindre ugraset, dette er særleg aktuelt i økologisk dyrking. Jorddekke gir reinare bær i jordbær, og reduserar .

Leveres i en rekke forskjellige størrelser. Enhver plante som bidrar til å dekke jordoverflaten fungerer som en jorddekkende plante som er til fordel for hele skoghagen ved at den beskytter . Hindrer ugrasvekst og holder avlingen ren. Bevarer næring og fuktighet i jorda.