Isane stårheim

By | May 18, 2016

Stårheim ferjekai, Isane ferjekai, Stårheim ferjekai, Isane ferjekai, Stårheim ferjekai, Isane ferjekai. Stårheim kai, Isane kai, Stårheim kai, Isane kai, Stårheim kai, Isane kai. ToFr, 075 ToFr, 073 075 073 0750.

Stårheim – Isane som ein del av finansieringa av Kystvegen i ytre Nordfjord. Statens vegvesen tilrår at ein bygger bru i ytre, dvs Tongane–Biskjelneset, men at ein samstundes opprettheld ferjesambandet Stårheim-Isane.

Ferjesambandet Stårheim–Isane krysser Nordfjord i Sogn og Fjordane, der forbinder ferjestedene Stårheim i Eid og Isane i Bremanger kommune. Ferjestrekninga mellom Isane og Stårheim på fylkesveg 6er stengt på grunn av uvêr, melder Vegtrafikksentralen. Trafikken på Måløy-Oldeide aukar, medan Stårheim-Isane går nedover. Også ferjestrekninga mellom Isane og Stårheim er no innstilt på grunn av uvêret, melder Vegtrafikksentralen.

Ferjestrekninga Fv 6Isane – Stårheim går no som normalt igjen etter oppsette søndagsruter. Ferjestrekninga Isane-Stårheim på fv 6er stengd på grunn av uvêret. Ordinær drift i sambandet igjen med avgang fra Stårheim kl 09.

FjordAS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med drift av ferjesamband – frå Rogaland i sør til Finnmark i nord. Vi er ein attraktiv arbeidsplass som .

Dei vil ikkje nytte ferjeavløysingsmidlar for Stårheim-Isane til å finansiere bru i Ytre Nordfjord og viser til at bru i ytre og ferjesambandet ligg . Då Jostein Eimhjellen skulle ta ferja mellom Stårheim og Isane, enda han som første bil i køen som ikkje fekk plass. Alle som ein gong har stått att etter at ei full . Stårheim – Isane Overfartstid: 0:t. Fylker: Sogn og Fjordane Kommuner: Stårheim(Eid) – Isane(Bremanger) Fartøy i dette samband . Sorry, we are unable to find a route to Isane. Isane ferjekai; Accommodations. Avstand fra Stårheim til Isane auto (kjøreavstand), fly (luftlinje).

Beregne avstander, km og miles mellom Stårheim og Isane, kjørerute, reisetid og flytid. Photos and videos taken at ‘Ferja Stårheim Isane’ on Instagram. På fastlandet har vi dirigert trafikken slik at den går lenger inne, om Stårheim – Isane.

Der går ferja no kontinuerleg, i eit køyr, for å ta unna den . AP vil finansiere kystvegen med ferjeavløsningsmidler fra Stårheim-Isane. Arbeidarpartiet sitt fylkesårsmøte vedtok følgende uttalelse . Anda – Lote, min (km); Isane – Stårheim, min ( km).