Hvordan skrive en resonnerende tekst

By | March 27, 2012

En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. Innledningen skal være kort; den bør være på mellom og linjer. KURS: Å skrive resonnerende tekster.

I resonnerende tekster blir du bedt om å trekke. Sjekkliste for å skrive resonnerende tekster. Start med det overordnede nivået i teksten din.

Skriv slik at du er sikker på at mottakeren lett oppfatter innholdet.

Oppbygning av en resonnerende tekst: Skriv på en logisk og oversiktelig måte, slik at. Forklare hvordan situasjonen er akkurat nå når det gjelder denne saken. Her får du den beste hjelpen til å skrive en resonnerende tekst i norsk. Les om hva en resonnerende tekst er og hvordan du kan skrive denne typen på eksamen. Hvordan skal en god resonnerende tekst utformes?

Evy Nodland og Halvor Thengs, Nettskolen Rogaland. Når du skriver resonnerende tekster, er det alltid temaet som står i sentrum. Begynne med å lage tankekart for å finne ut om du vet nok om temaet til å skrive en hel artikkel.

I denne Prezien får man en innføring i hvordan skrive en resonnerende tekst.

Presentasjonen er laget av Halvor Thengs.