Hva er kreft

Kreft er samlenavnet på rundt 2ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller de fra hverandre. Kreft er ukontrollert vekst og spredning av celler. Kreft er samlenavnet på ulike kreftsykdommer. Ulike typer kreft har mange felles trekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre.

Kreft, ondartet neoplasi, fellesbetegnelse på en stor gruppe sykdommer. Kreft kan oppstå i alle kroppens organer eller vev. Kreft (cancer) er en sykdom som oppstår når noen celler et sted i kroppen mister selvkontroll. Cellene begynner å dele seg og vokser uten hemning . Kroppens organer er bygd opp av forskjellige typer celler som har ulike egenskaper avhengig av hva slags funksjon de har. Fagstoff: Kreft: Årsaker – Årsaker Kroppens organer er bygd opp av ulike typer celler som har forskjellige egenskaper og funksjoner.

Kreft er en fellesbetegnelse på sykdommer som skyldes ukontrollert cellevekst eller deling. Det hender at gener får skader under celledeling, men vanligvis ødelegger kroppens forsvarssystem celler som har en feil. Dersom unormale celler ikke fjernes, . En såkalt skriblefilm eller scribingfilm om hva som skjer når kontrollert celledeling blir ukontrollert og.